DEURES 1: Per 2 punts, mira els vídeos i construeix oracions

Companys i companyes,

Us he seleccionat  4  vídeos curts ( de 3 minuts) per tal que tingueu més informació sobre un dels problemes ambientals de la nostra societat: la generació els residus i la seva gestió. Mireu-vos-els

Recordeu que, per entendre millor els vídeos i per recordar millor les paraules que utilitzen, és molt recomanable ACTIVAR ELS SUBTÍTOLS. Per fer-ho, només cal prémer el botó en forma d’orella que té el reproductor.

Vídeo 1: Què passa quan separem els residus en els contenidors? Clica la “Visita a la planta de reciclatge de Gavà-Viladecans”. (activa els subtítols)

Vídeo 2: Nous residus. Clica el reportatge “Reciclatge de càpsules monodosi” (activa els subtítols)

Vídeo 3: Evitar la generació de residus. Clica el reportatge “Què poden fer les administracions locals per reduir la generació de residus?” (activa els subtítols)

Vídeo 4: La reutilització. Es pot evitar el malbaratament de recursos? Clica el reportatge sobre el “Banc de recursos”. ATENCIÓ: Només del minut 5:20 sg al 10:50 sg. Sense subtítols

Quan hagis vist els vídeos, escriu una frase explicant què es pot fer per solucionar el que descriu el vídeo amb la següent estructura:

Per tal de (+verb en infinitiu) , què cal que faci jo i què caldria que fes l’Administració corresponent.

Per tal que (+ verb en subjuntiu), què he de fer jo i què hauria de fer l’Administració

Per tal de (+verb en infinitiu) o  per tal que (+ verb en subjuntiu) expressen finalitat

Pots utilitzar les paraules: però, mentre que, en canvi si et calen

Exemple 1, vídeo 1: Per tal que els materials dels envasos tornin a ser útils, jo he de separar els envasos en contenidors, mentre que l’Administració hauria de promoure més plantes de reciclatge.

Exemple 2, vídeo 2: Per tal d’estalviar matèries primeres, cal que jo recicli. En canvi, l’Administració caldria que promogués la construcció de plantes de reciclatge.