DEURES 1: Per 2 punts, mira els vídeos i construeix oracions

Companys i companyes,

Us he seleccionat  4  vídeos curts ( de 3 minuts) per tal que tingueu més informació sobre un dels problemes ambientals de la nostra societat: la generació els residus i la seva gestió. Mireu-vos-els

Recordeu que, per entendre millor els vídeos i per recordar millor les paraules que utilitzen, és molt recomanable ACTIVAR ELS SUBTÍTOLS. Per fer-ho, només cal prémer el botó en forma d’orella que té el reproductor.

Vídeo 1: Què passa quan separem els residus en els contenidors? Clica la “Visita a la planta de reciclatge de Gavà-Viladecans”. (activa els subtítols)

Vídeo 2: Nous residus. Clica el reportatge “Reciclatge de càpsules monodosi” (activa els subtítols)

Vídeo 3: Evitar la generació de residus. Clica el reportatge “Què poden fer les administracions locals per reduir la generació de residus?” (activa els subtítols)

Vídeo 4: La reutilització. Es pot evitar el malbaratament de recursos? Clica el reportatge sobre el “Banc de recursos”. ATENCIÓ: Només del minut 5:20 sg al 10:50 sg. Sense subtítols

Quan hagis vist els vídeos, escriu una frase explicant què es pot fer per solucionar el que descriu el vídeo amb la següent estructura:

Per tal de (+verb en infinitiu) , què cal que faci jo i què caldria que fes l’Administració corresponent.

Per tal que (+ verb en subjuntiu), què he de fer jo i què hauria de fer l’Administració

Per tal de (+verb en infinitiu) o  per tal que (+ verb en subjuntiu) expressen finalitat

Pots utilitzar les paraules: però, mentre que, en canvi si et calen

Exemple 1, vídeo 1: Per tal que els materials dels envasos tornin a ser útils, jo he de separar els envasos en contenidors, mentre que l’Administració hauria de promoure més plantes de reciclatge.

Exemple 2, vídeo 2: Per tal d’estalviar matèries primeres, cal que jo recicli. En canvi, l’Administració caldria que promogués la construcció de plantes de reciclatge.

17 pensaments sobre “DEURES 1: Per 2 punts, mira els vídeos i construeix oracions

 1. 001/ Per tal que es pugui reciclar els residus cal que jo llenci els envasos al contenidor groc i caldria que l’administracio expliques als ciutadans la importancia del reciclatge.

  02/ Per tal que es facitliti el reciclatge les capsul-les monoddosi l’adisministracio hauria de posar mes punts de recollide . Mentrestant jo ccal que les porti a la deixaleria del poble.

  03/ Per tal d’evitar la generacio de residus jo cal que utilisi el minimpossible d’envasos i l’adiminstracio caldria que amplies aquesta sistema de recollida a mes municipis.

  04 Per tal de reaprofitar els materiels jo he de donar allo que no utilitzo al banc de recursos i l’administracio hauria de proposar aquest sistema a mes impresesper que ho facin.

 2. Susana
  1º Per tal de col • laborar amb el reciclatge, jo a casa miro de separar els envasos segons convingui.
  En canvi l’administració hauria contractar o col • laborar més amb les empreses que es dediquen a aquest fi
  2º Mentre que jo les separo i les porto al contenidor del plàstic pensant que està ben fet el seu reciclatge.
  L’administració per tal de facilitar-nos les coses hauria d’instal • lar algun contenidor específic per a aquesta finalitat
  3º Per tal que aquesta iniciativa funcioni en poblacions grans, jo faria una campanya de concienciacio ciutadana pagant una taxa petita quan comprem algun producte a canvi de recuperar el 80% del seu valor un cop que ho portem a reciclar.
  Mentre que l’administració s’hauria implicar moltíssim més i facilitar en tot el possible aquesta tasca.
  4º Mentre que veig molt positiu el banc per tal que es puguin aprofitar al màxim qualsevol màquina o aparell, jo faria més publicitat del seu ús.
  En canvi l’administració hauria de no posar traves i reduir al màxim la burocracia sense que això perjudiqui el servei que es dóna
  Susana Lòpez 20/10/2012

 3. 1. Per tal de reciclar el plàstic, cal que jo doni exemple a casa fent-lo amb els meus fills i caldria que l’ Administració informes de la veritable importància que té el reciclatge.
  2. Per tal de reciclar les càpsules monodosis jo ha casa l’ has hauria d ‘ acumular fins que tingues temps de portar-les a una planta de reciclatge però caldria que l’ administració ens facilites mes punts de recollida.
  3.Per tal de poder accedir a un tipus de taxa justa cal que jo utilitzi els menys envasos possibles i l’ Administració hauria de fer que les fàbriques utilitzessin envasos que no siguin tan contaminants.
  4.Per tal de reutilitzar objectes que ja no utilitzem a casa i que moltes vegades tirem a les escombreries, ens hem de concienciar que altres persones els podrien donar un bon us i caldria que l’ Administració facilites llocs de recollida i ens dongues informació de la seva nova utilització i així seríem conscients del benefici que hem fet.

 4. 1. Per tal de reciclar el plàstic, he de col·locar tots els elements o objectes de plàstic al seu contenidor corresponent, i l’Administració hauria de posar més facilitat a l’hora de reciclar plàstic. Exemple: Més contenidors on portar el plàstic i que buidessin els contenidors més sovint.

  2. Per tal de reciclar les càpsules monodosis, cal que jo cada vegada que utilitzo una monodosis, me la guardi o bé per fer arracades, o per fer collarets o fins i tot braçalets, i caldria que l’Administració posés un contenidor especialitzat en les càpsules monodosis.

  3. Per tal de poder accedir a un tipus de taxa justa, cal que jo intenti reduir el nombre d’envasos que utilitzo o utilitzar-los més mesuradament, i caldria que l’Administració s’endinsés en la fabricació d’envasos menys perjudicials.

  4. Per tal de reutilitzar els objectes que ja no utilitzo a casa, puc donar-los a gent que ho pot necessitar, o que potser els necessita, i l’Administració pot utilizar més espais o més llocs
  per deixar tots els objectes que no necessitem i donar-li a ONG o a CÀRITES.

 5. 1 / Por tal que tot col·laborem amb el reciclatge , hauríem d’educar als nostres fills des de bé petits tant a l’escola com a casa
  2/ Per tal que reciclem les ” capsules monodosi ” hauríem de tenir mes informació, perquè tots col·laborem
  3/ És bona idea la “taxa justa ” perquè producieramos menys escombraries per reduir els residus llavors pagaríem menys
  4/Per tal que poguéssim aprofitar la maquinària per a altres països amb menys recursos, reduïm els materials que sobren , molt bona iniciativa de voluntaris de ” banc de recursos” és un bon valor social i mediambiental

 6. 1) Per tal de reciclar els residus cal que comenci fent-ho a casa reciclant cada cosa al seu contenidor, caldriía que l’administració feci més fàbriques de reciclatje.

  2) Per tal de reciclar les càpsules monodosis hauría d’acumular moltes a casa i després portar-les a la fàbrica, caldria que l’administració ho fassi tot el mateix material. D’aquesta manera facilita el reciclatje.

  3) Per tal de poder millorar el medi ambient amb aquest tipus de taxa justa cal que utilitzi sempre els mateixos embasos i l’administració hauria me fer què les fàbriques utilitzessin envasos que no siguin tan contaminants.

  4) Per tal de reforçar de recursos jo participaría e involucraría a la societat a prendre conciència de l’importància què té el banc de recursos. L’administració tindría que donar a conèixer més aquest sistema.

 7. Per tal que els materials es reciclin, jo he de portar-los als contenidors, mentre l’administració hauria de concienciar a la ciutadania.
  Per tal de reciclar envases, cal que jo colabori, en canvi l’administració caldria que facilitara cubells per separar-los.
  2) Per tal que aquets envasos es reciclin, jo tinc que separar-los de la resta, pero l’administració hauria de possar mes punts de recogida.
  Per tal de reciclar aquet producte, cal que jo el porti a la deixalleria, mentre que l’administració caldria que colaborara mes per la recollida.
  3) Per tal que jo recicli menys envasos, he de portar tapes a les botigas, mentre que l’administració hauria de fomentar aquesta costum.
  Per tal de pagar menys taxa de residus, cal que jo consuma menys productes envasats, pero l’administració caldria que incentivara aquesta iniciativa.
  4) Per tal que s’aprofitin els materials que no utilitzo he de portar-los a un banc de recursos per distribuir-los en llocs on facin falta i l’administració hauria de facilitar aquesta tasca.
  Per tal d’aprofitar les eines, que no utilitzo les he de donar per reutilizarlas, pero l’administració caldria que possara els medis per fer aixo possible.

 8. 1) Per tal de reciclar, a casa tinc un recipient per cada element.
  Per tal que poguessin reciclar, l´ administració hauria de donar facilitat aixo.
  2) Per tal de poder reciclar les capsules monodosis he de portar-les a les seves punts de recollida.
  Per tal que no calgues reciclar les capsules monodosis l´administració hauria de facilitar un altres recipients menys contaminant.
  3) Per tal de no generar molts residus he de portar una bossa ecologica a la compra.
  Per tal que la gent no genere tans residus l´administracio hauria d´estimular amb descomptes en els impostos.
  4) Per tal d´aprofitar tots els materials intent donar-los a gent mes necessitada.
  Per tal que reutilitzem mes materials l´administracio hauria d´habilitar mes llocs per aquesta finalitat.

 9. Vídeo 1: Per tal que el reciclatge sigui possible, cal que jo separi els diferents envasos, mentre caldria que l’administració fomentés la instal•lació de noves plantes de reciclatge.

  Vídeo 2: Per tal de reciclar les càpsules monodosis de cafè, jo he de separar-les de la resta de les escombraries, en canvi, l’administració hauria de posar els contenidors adequats per recollir-les.

  Vídeo 3: Per tal de disminuir els residus jo he d’aprofitar els envasos que es poden reutilitzar, mentre que l’administració hauria de canviar el sistema de recollida actual per un d’envasos retornables.

  Vídeo 4: Per tal que els electrodomèstics i aparells que ja no utilitzaré els pugui aprofitar algú, caldria que els donés a un banc de recursos, mentre que l’administració hauria de fomentar la realització d’espais de recollida, reparació i distribució on hi poden operar aquestes ONG.

 10. 1- El contingut del contenidor groc es molt variat, llaunes, ampolles de plastic, bosses, per tal que si tothom col·laboressim, hauria una millor utilizació dels materials al reciclatje. En canvi, des de l’Administracio, caldria fer més recollides d’aquests contenidors, ja que moltes vegades, están massa plens,i aixi evitar deixar les bosses al carrer o llençar-les a altre contenidor; haurian de fer més turns de recollida al dia, sobre tot, als carrers on no hagi moltes contenidors grocs.

  2- Per tal de reciclar les càpsules de nexpresso, he de tenir un cubell per guardar-les fins omplir el cubell i aixi poder portar-les a un punt de recollida, peró l’Administració hauria de posar contenidors apropiats, ja que aquestes càpsules, tenen contingut organic i inorganic.

  3- Per tal d’estalviar residus, caldria reutilitzar envasos que ja tingues, com tapers o altres envasos similars. Pero, l’Administració hauria de fer descomptes als impostos, com es fa a alguns municipis, la “taxa justa”. Segur que aixi, ho-fariem més!

  4- Per tal que es dones més a coneixer el “banc de recursos”, moltes coses que es tiren a l’escombreria, sobre tot, aquelles coses que tenen un major valor afegit, i que en moltes vegades es tiren per obsolescencia o moda, podrian ser reutilitzades per altres persones amb menys recursos economics que nosaltres, aprofitant maquines i objetes que encara funcionan i poden ser utils. Mentres que l’Administracio hauria de fer campanyes publicitaries sobre els “Bancs de recursos” e informar a la poblacio d’aquesta iniciativa i de las empresas que col·laboren.

 11. Vídeo 1: Per tal d’estalviar materials, cal que jo posi els envasos al contenidor groc, però l’Administració hauria de explicar als ciutadans la importància que té aquest acte.
  Vídeo 2: Per tal de contaminar menys el planeta, jo he de reciclar, mentres que l’Administració hauria de facilitar el recicletge posant més contenidors.
  Vídeo 3: Per tal de generar menys escombraries, cal que jo miri com compro els productes, com vénen envasats. Mentres que l’Administració cal que ajudi a les botiques per a que venguin els seus productes en materials reciclables i poc contaminants.
  Vídeo 4: Per tal de reduir residuos, cal que jo utilici el banc de recursos cuand sigui necesari, en canvi, l’Administració hauria de fer més publicitat delbanc de recursos tal que que tota gent el conegui.

 12. 1 Per tal que puguessim reciclar millor, l´administració hauria de posar més contenidors, o buidar-los més sovint.
  2 Per tal de reciclar les càpsules monodosi, cal que jo les guardi per fer algo decoratiu, per exemple un jerro, i caldria que donèssin més facilitats per poder reciclar-les.
  3 Per tal de que tothom reciclés més, l´ajuntament hauria de posar la taxa justa , tothom estaria més motivat.
  4 Per tal de ajudar als més necessitats, l´administració hauria de posar més bancs de recursos i més a prop de casa.

 13. 1.- Per tal que ens concienciem de que hem de reciclar, es necesari que jo ensenyi als meus familiars de com fer-ho, i l’administració augmentés el numero d’anuncis de com fer-ho be.
  2.-Per tal que no s’acumuli tantes capsules monodosis, jo he de utilizar mens i l’administració hauria de fomentar l’us de capsules reciclades.
  3.- Per tal de reduir residuos, jo cal que reutilitzi envasos reutilizatbles i l’administració cal que premiés els barris que més reciclin.
  4.-Per tal de aprofitar mes els meus electrodomestics, jo cal que utilitzi mes els bancs de recursos i l’administració caldria que fomentés l’us.

 14. 1. Per tal de facilitar el reciclatge cal que separeixi bé els envasos i també, l’administracio hauria de no oblidar que cal recordar com separar bé a casa.

  2. Per tal que tota la gent que consumeix aquestas capsulas pugui reciclar bé, l’administracio haruia de posar més contenidors o posar-los més a prop dels habitatges, mentre tant, jo, cal que fagi un esforç i recogi aquestas capsulas per posar-las on han d’estar.

  3. L’administraciò hauria de promoure idees com aquestas per tal de reciclar més i millor, en canvi, nosaltres, tot i que no sempre hi ha ajudes o beneficis economics, cal que ajudem al medi ambient en tot el que puguem per tal de mantenir la naturalesa molt més temps.

  4. Jo, com treballadora, hauria de no malgastar els materials que faci servir per tal de estalviar i no generar molts residus innecesaris, però també, per tal que sigui més efectiu, l’administraciò cal que ajudi o fomenti a les empreses que tinguin idees com aquestes del banc de recursos.

 15. Per tal de poder reciclar correctament cal que sàpiga a quin color va cada cosa i l’admiaistració caldria que fes més campanyes de sensibilització.

  Per tal que recicléssim correctament les càpsules monodosis de les notes cafeteres, l’administrció habría de crear una xarxa específica de punts de recollida.

  Per tal de reducir el residuo, caldria retornar a l’antic sistema de recollida diària i nocturna.

  Per tal de poder afavorir l’arribada de naves tecnologies a païssos en estas de subdesenvolupament ca millorar dels materiales determinats, però només aqulles que estan en bon estat d’ ús.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s